سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Mosafer e Taghdir

جمعه 22 اردیبهشت

دامــاش گیـلان 2 - 1 شـهرداری تـبریز(ساعت17:00)

مــس کـرمـان 2 - 0 ذوب آهــن(ساعت17:00)

راه آهن 4 - 1 شاهین بوشهر(ساعت17:00)

سایپا 2 - 2 نفت آبادان(ساعت17:00)

فولــاد 1 - 2 پرسپولیس

گل:ریکانی(فولاد) علی کریمی / وحید هاشمیان(پرسپولیس)

ورزشگاه غدیر اهواز(ساعت18:00)

تـراکـتـورسـازی 2 - 0 مـلوان انـزلی(ساعت19:20)

ســـپـاهـان 0 - 0 مـس سـرچـشـمـه(ساعت19:20)

اســتــقــلال 3 - 0 نــفـــت تهران(ساعت19:20)

فجرسپاسی 0 - 0 صبای قم(ساعت19:20)


نوشته شده در جمعه 91/2/22ساعت 12:32 عصر توسط آرش اکبری نظرات ( ) |

یکشنبه 17 اردیبهشت

پرسپولیس 3 - 4 راه آهن

گل:ایمون زاید(3)(پرسپولیس) بهادرعبدی(3) / کاظمی(راه آهن)

نفت آبادان 1 - 2 استقلال

ذوب آهن 0 - 0 سپاهان

مس سرچشمه 0 - 0 تراکتورسازی

نفت تهران 1 - 0 داماش گیلان

ملوان انزلی 2 - 0 فولــاد

شهرداری تبریز 0 - 0 فجرسپاسی

شاهین بوشهر 2 - 2 سایپا

صبای قم 1 - 1 مس کرمان


نوشته شده در یکشنبه 91/2/17ساعت 8:38 عصر توسط آرش اکبری نظرات ( ) |

پنجشنبه 7 اردیبهشت

 

تراکتورسازی 4 - 1 پرسپولیس

گل:فلاویو لوپز(2) / حاتمی / ابراهیمی(تراکتورسازی) نورمحمدی(پرسپولیس)

ورزشگاه یادگارامام تبریز(ساعت16:30)

سپاهان 2 - 0 شاهین بوشهر(ساعت17:00)

گل:کریمیان / نویدکیا

جمعه 8 اردیبهشت

مـس کـرمان 4 - 1 مـس سـرچـشـمـه(ساعت17:00)

گل:دهنوی / شجاعی / حیدری / قباخلو(مس کرمان) باجلان(مس سرچشمه)

دامـاش گــیـلان 0 - 0 صـبـای قـم(ساعت17:00)

فـجرسـپـاسی 0 - 0 ذوب آهــن(ساعت17:00)

نفت آبادان 2 - 1 نفت تهران(ساعت17:00)

گل:ممبینی / فونیکه سی(نفت آبادان) ژودیفلی فریرا(نفت تهران)

سـایپا 1 - 1 ملوان انزلی(ساعت17:00)

گل:شهباززاده(سایپا) محمد حیدری(ملوان انزلی)

راه آهـن 0 - 0 فولــاد(ساعت17:00)

اسـتـقـلال 0 - 0 شهرداری تبریز(ساعت19:10)


نوشته شده در جمعه 91/2/8ساعت 11:58 صبح توسط آرش اکبری نظرات ( ) |

چمعه 1 اردیبهشت

شهرداری تبریز 2 - 1 نفت آبادان(ساعت15:00)

گل:سعید دقیقی(2)(شهرداری تبریز) رضا خالقی فر(نفت آبادان)

شنبه 2 اردیبهشت

مـلـوان انـزلـی 0 - 0 مـس کـرمـان(ساعت17:00)

مس سرچشمه 1 - 0 فجرسپاسی(ساعت17:00)

گل:مسلم فیروزآبادی

صبای قم 0 - 0 نفت تهران(ساعت17:00)

 

پرسپولیس 2 - 4 سایپا

گل:ابراهیم شکوری / نورمحمدی(پرسپولیس) انصاری فرد / منوچهری / غلام نژاد / غریبی(سایپا)

ورزشگاه آزادی(ساعت19:00)

یکشنبه 3 اردیبهشت

ذوب آهــن 0 - 0 دامـاش گــیـلان(ساعت17:00)

شاهین بـوشهر 1 - 1 اسـتـقلال(ساعت17:00)

گل:شکوه مقام(شاهین بوشهر) یورکوویچ(استقلال)

راه آهن 0 - 1 تراکتورسازی(ساعت17:00)

گل:امیرحسین صادقی

فولــاد 1 - 2 سپاهان(ساعت17:00)

گل:آرش افشین(فولاد) سیدصالحی / جواهر سوکای(سپاهان)


نوشته شده در جمعه 91/2/1ساعت 9:10 عصر توسط آرش اکبری نظرات ( ) |

پنجشنبه 24 فروردین

 

سپاهان 1 - 1 پرسپولیس

گل:جواهر سوکای(سپاهان) محمد نوری(پرسپولیس)

ورزشگاه فولادشهراصفهان(ساعت17:00)

جمعه 25 فروردین

نـفـت آبـادان 1 - 1 ذوب آهـن(ساعت16:40)

گل:کوهنورد(نفت آبادان) احمدی(ذوب آهن)

مـس کـرمـان 3 - 2 شاهـین بـوشـهر(ساعت17:00)

گل:شجاعی / ووجنویچ / خلیل زاده(مس کرمان) نوری / پورخسروانی(شاهین بوشهر)

فـجـرسـپاسـی 2 - 0 مـلوان انـزلـی(ساعت17:00)

گل:رجب زاده / شاکری

نفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز(ساعت17:00)

داماش گیلان 2 - 1 مس سرچشمه(ساعت17:00)

گل:غلامی / چاووشی(داماش گیلان) علی آبادی(مس سرچشمه)

تراکـتـورسازی 2 - 0 فـولــاد(ساعت17:00)

گل:اکبرپور / فلاویو لوپز

سـایـپـا 0 - 1 راه آهـن(ساعت17:00)

گل:مجتبی شیری

استقلال 3 - 0 صبای قم(ساعت18:55)

گل:منتظری / یورکوویچ / میثم حسینی


نوشته شده در پنج شنبه 91/1/24ساعت 7:22 عصر توسط آرش اکبری نظرات ( ) |

جمعه 18 فروردین

تراکتورسازی 0 - 0 فجرسپاسی(ساعت17:00)

راه آهن 2 - 0 مـس کرمان(ساعت17:00)

گل:شیری / حجازی پور

فولــاد 1 - 2 سـایـپـا(ساعت17:00)

گل:کاوه رضایی(فولاد) زینالی / گل به خودی(سایپا)

شنبه 19 فروردین

شاهـین بـوشهر 1 - 0 نـفت تـهران(ساعت17:00)

گل:مرتضی عزیزمحمدی

مـلـوان انـزلـی 3 - 4 سـپـاهـان(ساعت17:00)

گل:محمد نزهتی(2) / احمد آهلی(ملوان انرلی) جانواریو / سیدصالحی / برونوسزار / امید ابراهیمی(سپاهان)

صـبـای قـم 2 - 2 نـفت آبـادان(ساعت17:00)

گل:محسن بیات / رضا عنایتی(صبای قم) خالقی فر / سرلک(نفت آبادان)

یکشنبه 20 فروردین

ذوب آهن 2 - 2 شهرداری تبریز(ساعت15:30)

گل:قاضی / گل به خودی(ذوب آهن) کامیابی نیا / دقیقی(شهرداری تبریز)

مـس سرچشمه 1 - 3 اسـتـقـلال(ساعت16:30)

گل:علی سامره(مس سرچشمه) حمودی / یورکوویچ / زندی(استقلال)

 

پرسپولیس 0 - 3 داماش گیلان

ورزشگاه آزادی(ساعت19:00)


نوشته شده در جمعه 91/1/18ساعت 11:58 صبح توسط آرش اکبری نظرات ( ) |

جمعه 26 اسفند

  

نفت تهران 0 - 3 پرسپولیس

گل:(گل به خودی) / ایمون زاید / امیرحسین فشنگچی

شنبه 27 اسفند

نـفت آبـادان 2 - 0 مـس سرچشـمه(ساعت16:00)

گل:سعید حلافی / سجاد مشکل پور

سـایـپـا 0 - 1 تراکتورسـازی(ساعت16:00)

گل:فرزاد حاتمی

مـس کـرمان 1 - 1 فـولـاد(ساعت16:00)

گل:مصطفی شجایی(مس کرمان) امیر خالدی(فـولـاد)

سپاهان 3 - 2 راه آهن(ساعت16:00)

گل:برونو سزار(3)(سپاهان) حسین کاطمی / رزاقی راد(راه آهن)

جمعه 4 فروردین

دامـاش گـیـلان 0 - 0 ملـوان انـزلی(ساعت16:00)

شنبه 5 فروردین

استقلال 2 - 2 ذوب آهن(ساعت17:00)

چهارشنبه 9 فروردین

شهرداری تبریز 1 - 3 صبای قم(ساعت16:00)

پنجشنبه 10 فروردین

فجرسپاسی 1 - 0 شاهین بوشهر(ساعت17:00)


نوشته شده در شنبه 90/12/27ساعت 10:16 صبح توسط آرش اکبری نظرات ( ) |

جمعه 19 اسفند

مس سرچشمه 1 - 2 نفت تهران(ساعت15:30)

گل:مجتبی ترشیز(مس سرچشمه) مهرآزا / مارکو لوپز(نفت تهران)

فولــاد 1 - 1 داماش گیلان(ساعت16:00)

گل:ساسان انصاری(فولاد) محمد غلامی(داماش گیلان)

ملوان انزلی 1 - 0 شهرداری تبریز(ساعت16:00)

گل:محسن مسلمان

سایـپـا 5 - 0 فجرسپاسی(ساعت16:00)

گل:انصاری فر(3) / محمدرضایی / شهباززاده

شنبه 20 اسفند

شاهین بوشهر 1 - 1 نفت آبادان(ساعت16:00)

گل:شکوری(شاهین بوشهر) حسن محمود(نفت آبادان)

ذوب آهن 2 - 1 صبای قم(ساعت16:00)

گل:قاضی / صادقیان(ذوب آهن) رضا عنایتی(صبای قم)

راه آهن 2 - 2 استقلال(ساعت16:00)

گل:بهادرعبدی / حسین کاظمی(راه آهن) لوید ساموئل / منتظری(استقلال)

دوشنبه 22 اسفند

تراکتورسازی 1 - 0 سپاهان(ساعت15:00)

گل:توزی رودریگو

 

پرسپولیس 1 - 1 مس کرمان

گل:جواد کاطمیان(پرسپولیس) محسن خلیلی(مس کرمان)

ورزشگاه آزادی(ساعت17:15)


نوشته شده در جمعه 90/12/19ساعت 3:51 عصر توسط آرش اکبری نظرات ( ) |

سه شنبه 25 بهمن

شهرداری تبریز 1 - 1 مس سرچشمه(ساعت 15:00)

سپاهان 2 - 1 سایپا(ساعت 15:30)

گل:سید جلال حسینی / گل به خودی(سپاهان) کریم انصاری فرد(سایپا)

نفت آبادان 2-1 راه آهن(ساعت 16:00)

چهـــارشنبه 26 بهمن

   

صبای قم 2 - 2 پرسپولیس

گل:رضا عنایتی(2)(صبای قم) علی کریمی(2)(پرسپولیس)

ورزشگاه یادگارامام قم(ساعت 14:45)

داماش گیلان 0 - 0 شاهین بوشهر(ساعت 15:30)

فجرسپاسی 2 - 1 فولاد(ساعت 15:30)

گل:مهرداد کریمیان / مهدی رجب زاده(فجرسپاسی) رضا نوروزی(فولاد)

مس کرمان 1 - 0 تراکتورسازی(ساعت 15:30)

گل:کیوان امرایی(مس کرمان)

نفت تهران 0 - 1 ذوب آهن(ساعت 15:30)

گل:گل به خودی

چهـــارشنبه 9 فروردین

استقلال 1 - 0 ملوان انزلی(ساعت 17:00)


نوشته شده در جمعه 90/11/28ساعت 1:25 عصر توسط آرش اکبری نظرات ( ) |

دوشنبه 17 بهمن

مس سرچشمه 0 - 0 ذوب آهن(ساعت 15:30)

سایپا 2 - 2 استقلال(ساعت 17:00)

گل:امین منوچهری(2)(سایپا) فریدون زندی(2)(استقلال)

سه شنبه 18 بهمن

شاهین بوشهر 2 - 2  شهرداری تبریز(ساعت 15:00)

گل:بابک لطیفی / لک چیرا(شاهین بوشهر) بهنام بیرانوند / مهدی محمد زاده(شهرداری تبریز)

   

پرسپولیس 2 - 3  فجر سپاسی

گل:محمد نوری(2)(پرسپولیس) مهدی کریمیان / مهدی رجب زاده / ایوب کلانتری(فجر سپاسی)

ورزشگاه آزادی تهران(ساعت 17:00)

چهارشنبه 19 بهمن

ملوان انزلی  0 - 1 نفت تهران(ساعت 15:30)

گل:مارکو لوپز(نفت تهران)

سپاهان 4 - 0 مس کرمان(ساعت 15:30)

گل:محسن بنگر/ سید صالحی(2) برونو سزار(سپاهان)

تراکتور سازی 4 - 1 نفت آبادان(ساعت 15:30)

گل:احسان حاج صفی(2) / فلاویو لوپز(2)(تراکتور سازی) فونیکه سی(نفت آبادان)

پنج شنبه 20 بهمن

راه آهن 0 - 1 داماش گیلان(ساعت 15:30)

گل:افشین چاووشی

فولـاد 3 - صبای قم(ساعت 16:00)

گل:مهدی مومنی / بختیار رحمانی / ساسان انصاری(فولاد )


نوشته شده در چهارشنبه 90/11/19ساعت 8:31 عصر توسط آرش اکبری نظرات ( ) |

   1   2   3   4      >

Design By : Pichak